Hele Dakota Norways pilot-korps utenfor den nyttige og verdifulle DC-3-simulatoren i Nederland. Fra venstre: Trond Hogner, Lars Gagnum, Eivind Raade, flygesjef Gunnar Arnekleiv, Morten Andreassen, Stig-Rune Håvardstun, Erik Østerholt, Baard Løken, Geir Johansen.
Foto: Privat

Dakota Norways samtlige ni piloter har hatt sin årlige treningssamling i verdens eneste DC-3-simulator i Nederland.

Dakota Norway var en av de første DC-3-operatørene i verden som tok simulatoren i bruk, ja allerede før den var godkjent av det europeiske Luftfartstilsynet EASA til treningsformål.
Også de siste årene hvor vi av ulike grunner ikke har kunnet fly Dakotaen, har pilotene holdt sine ferdigheter ved like blant annet med å bruke simulatoren.
For det første er den utrolig mye rimeligere å bruke enn å gjøre trening i vårt eget fly, og man kan trygt øve på utfordrende operative situasjoner som man nødig gjør i luften med flyet, for eksempel bortfall av motorkraft på den ene av de to motorene.
Med godkjennelse av EASA blir simulator-øvelsen nå godskrevet som gyldig treningsflyging.