Fly med oss

Dakota Norway har Luftfartstilsynets godkjennelse for å operere LN-WND og la publikum være med på opplevelsesflygninger. Her kommer du nært luftfarts-historien.

Passasjerer og fly er full-forsikret. Prisen for disse turen er basert på hva driften av flyet koster. Stiftelsen har også  LTs godkjennelse for å fly såkalte fra A til B-turer. Slike turer er å betrakte som et spleiselag. Flyet er godkjent for 19 passasjerer og et mannskap på fire, to piloter og to kabin-mannskap. 

Flyvninger for sesongen 2024 – klikk her
Her få du full oversikt over alle våre flyvninger i 2024, kalenderen kan du også laste rett ned i din kalender.

Priser

Rundturer med Dakotaen innebærer ca 25 minutter i lufta. I tillegg kommer tiden med ombordstigning, sikkerhets-informasjon ombord, taxing til rullebane, klarering fra lufttrafikktjenesten og taxing tilbake til utgangspunktet etter endt flytur.

Prisene for 2024-sesongen er:

Voksne over 15 år: kr 900.

Hvis man har tegnet medlemsskap på forhånd, er prisen 800.

Barn: 2 til 15 år: Kr 450.

Barn under to år som sitter på fanget flyr gratis.

Priser Medlemskap

I henhold til regler for stiftelser, sier vedtektene for Dakota Norway Venneforeningen, at man må være medlem for å være med og fly.

De årlige fornyelsene av medlemskap fra medlemmene gir Dakota Norway en viktig og solid økonomisk ryggrad.

Ved første gangs flygning, ligger medlemskapet i billettprisen på kr 900.

Vi ønsker at flest mulig skal opprettholde medlemskapet også i årene etter at de har hatt sin første flytur.

Priser på støttemedlemskap:

Enkeltmedlem: Kr 350,-

Familiemedlemskap: Kr 450,- ( gjelder for barn inntil 15 år)

Livsvarig medlemskap: Kr 3500,-

Når flyr Dakotaen?

Dakotaen  flyr søndager og noen onsdager fra midten av mai og ut oktober. 

Opplevelsesflygningene starter på Torp kl 12:00.

Du kan ikke forhåndsbestille plass i flyet – vi bruker «første til mølla…»-prinsippet.

Ved Dakota hangar betaler du turen og får ombord-stignings-kort. Med det må du kjøre noen hundre meter i din egen bil til flyplassens port hvor du kan gå ombord i flyet.

Dakota Norways bakkemannskap er der på plass og hjelper deg videre.

Følg med på  denne hjemmesiden. Her vil de aktuelle datoene og klokkeslett bli offentliggjort. 

Hvor finner du oss?

Hvis du har fløyet med Dakotaen tidligere, har du møtt opp ved vårt klubbhus nord for kontrolltårnet på Torp. 

Dette er ikke lenger i bruk.

Dakota Norway disponerer en eldre, militær hangar på østsiden av Torp flyplass. Det går dessverre ingen offentlig kommunikasjon hit.

Opplevelsesflygningene styres fra Dakota hangar. Du finner skilt til hangaren hvis du følger denne kjørebeskrivelsen (se også kart):

Ta av i  kryss nr 40 på E-18. Enten du kommer fra nord eller fra sør, skal du etter avkjørselen fra motorveien, følge Tassebekkveien rett østover.

Etter ca 2400 meter kommer til en liten bakketopp hvor det går en stikkvei til høyre. I krysset står en stolpe med flere små skilt, deriblant «Dakota hangar.»

Denne veien heter Bredholtveien.

Følg denne – du kommer først til en bom som står åpen når det er Dakota-flygninger.

Etter bommen: ta andre vei til høyre. Etter 200 meter er du fremme ved hangaren.

Risiko forståelse

Her finnes informasjon som må leses og underskrives før flyvning. Informasjonen er også sammenfattet i videoen under.

Følgende info må leses før du kan fly med Dakota
RISIKO-FORSTÅELSE:

Følgende info må leses før du kan fly med Dakotaen.

Skjemaet skal signeres som bekreftelse på at du har forstått informasjonen og aksepterer premissene for å fly med.

(Informasjonen er sammenfattet i to videoer på hjemmesiden: En på norsk og en på engelsk).

Introduksjon

Dakota Norways C-53D-DO er bygget i 1942 og opprinnelig sertifisert etter datidens krav.

DC-3-flyene kom i flere utgaver, men fellesnevneren er at dette var verdens første, virkelige «airliner», det første effektive passasjerfly. Flytypen hadde flere revolusjonerende konstruksjons-detaljer, blant annet et meget sterkt rundformet skrog, og i 1944 rullet det ett ferdig fly ut fra Douglas-fabrikkene hvert 45. minutt.

Norsk luftfartsmyndighet, Luftfartstilsynet (LT), sertifiserer nå flyet fra år til år etter gjeldende regelverk for private fly.

En flytur med Dakotaen kan ikke sammenliknes med å reise med et kommersielt flyselskap. Men også hos oss er passasjerer og fly fullforsikret. Dette inkluderer forsikring for passasjerulykke og tredjemannsansvar etter gjeldende myndighetskrav. 

Dersom turen kanselleres på flyets hjemmebase (Sandefjord Lufthavn, Torp eller annen flyplass der vi er på plass for å gjøre opplevelsesflygninger) – altså før turens begynnelse, vil kostnad for turen refunderes.

Dersom flyet får tekniske problemer på en annen flyplass under en A til B-tur, vil ikke stiftelsen kunne bekoste medlemmenes hjemreise. Denne må derfor ordnes og bekostes av det enkelte medlem. Stiftelsen vil selvfølgelig søke å hjelpe alle medlemmer som ikke kommer seg hjem. 

Forhold som omhandles i en samtykkeerklæring du må undertegne før turen.

Flyet innehar et luftdyktighetsbevis og vedlikeholdes etter gjeldende bestemmelser, men det er viktig att de som flyr med oss er klar over at de flyr med et fly som ble konstruert på midten av trettitallet og at det derfor ikke oppfyller alle dagens krav til sikkerhet og ytelser som kreves av moderne fly som benyttes  av dagens kommersielle flyselskap.

Når dette skrives våren 2019 er det 84 år siden flytypen Dakota ble fløyet for første gang og typegodkjent. Det ble altså bygget i en tid da bl.a. krav til nødutganger var annerledes enn i vår tid. Det er årsaken til at flyet i dag er godkjent for 19 medlemmer mens det opprinnelig hadde 28 passasjer-seter. 

Du vil få en sikkerhets-briefing om nødutganger og sikkerhetsutstyr av kabin-mannskapet før avgang.

Det er altså viktig å forstå og akseptere at du flyr med et luftfartøy fra en annen tidsepoke, og at dets utstyr følgelig er annerledes enn hva som gjelder i dagens luftfart.

Hva er det så som skiller en Dakota fra en Boeing 737 som tar deg til London eller Kanariøyene?

Først og fremst størrelsen, og sete-kapasiteten, i tillegg til at Dakotaen er en saktegående flymaskin med to stempel-motorer og propell-drift, ikke et jetfly.

Det er også et 84 års gap i flydesign, teknologi og filosofi som skiller luftfartens arbeidshest anno 1942 – Dakotaen – fra dagens tilsvarende: Boeing 737.

Hva er risikoen man tar med å fly Dakota, og hva er gjort for å minimalisere risikoen til et akseptabelt nivå ?

For det første: 

I 1942 kunne man bli beskutt i et slikt fly. Det skjer ikke i dag.

For det andre: 

En motor kan stoppe. Pilotene som  flyr Dakota er alle aktive eller pensjonerte yrkesflygere med bakgrunn fra sivil luftfart og/eller Forsvaret. De er meget erfarne, og utfører flygningene med en sann entusiasme fordi dette er en hobby, ikke en jobb. Ingen får betalt for å arbeide rundt eller i Dakotaen. Det er kun entusiaster som jobber for å oppfylle stiftelsens eneste mål: Å holde Dakoaten flydyktig.

Pilotene har til tross for lang erfaring med Dakotaen ( som nå har fløyet i over 30 år i norsk luftrom) under samme organisasjon som i dag, årlig utsjekk og ferdighets-tester. 

Pilotene gjennomfører hvert år trening i verdens eneste sertifiserte DC-3-simulator i Nederland. I motsetning til flyet, er simulatoren tipp, topp moderne og gir meget realistiske scenarioer som pilotene kan trene på trygt på bakken uten å utsette fly eller medreisende for ødeleggelse eller fare.

Dakotaen kan flys på en motor om den andre stopper, og pilotene trenes målrettet for å kunne takle en  slik eventuell situasjon.

På en flytur kan man støte på tåke/dårlig vær:

Værmeldingen sjekkes naturligvis før en hver flytur. Og i pilotenes lange erfaring ligger vanen om at man kontinuerlig vurderer og planlegger ruten og hvilke forhold  også av værmessig art som kan dukke opp. Dermed jobber man med å unngå å havne i en værsituasjon som kan kreve at turen legges om eller må avbrytes.

Vedlikehold:

Dakotaen tilbringer vinter-sesongen fra oktober til mai i hangaren.

Her får den grundig ettersyn, vedlikehold og oppgraderinger.

Motorer, propeller, skrog, elektriske- og hydrauliske systemer ettersees etter fastsatte vedlikeholds-sykluser. Det snakkes i slike sammenhenger om et visst antall flytimer eller dager mellom utskifting eller ettersyn og nullstilling av komponenter.

Teknisk mannskap:

Dakota Norway har egne sertifiserte teknikere på akkurat denne flytypen. De kan utføre feilsøking, reparasjoner og  utskiftninger og deretter signere ut flyet som luftdyktig.

I luftfarten er det ett gyldig slagord: Hvis det er tvil, er det ingen tvil.

Med andre ord – har tas ingen sjanser hvis man mistenker at en komponent bør skiftes.

Kabin- og bakkemannskap:

Dakotaen kan i sin sertifisering flys uten kabin-mannskap. Dakota Norway har likevel bestemt at det til en hver tid er to kabin-mannskap ombord. De gir sikkerhets-informasjon før turen, og er trent i håndtering av flyets sikkerhetsutstyr, nødutganger, førstehjelp og brannslukking. Samtlige er sertifisert av Dakota Norways operative sjef, for tjeneste i kabinen.

De samme mannskapene alternerer som bakke-mannskap under tanking, oppstart, avgang og ankomst av flyet. De bærer alle gule vester og påser at medlemmene som skal fly eller har fløyet guides til de stedene på flyplassen de har anledning til å bevege seg.

Propeller i bevegelse:

Dakotaen har to stjerne-motorer med hver sin store propell. Dette er et av de største faremomentene rundt fly av denne typen.

Men Dakota Norways mannskaper har hyppig trening og stort fokus på å sørge for at farlige situasjoner rundt propellene IKKE skal få lov å oppstå. 

Propellene er uansett aldri i drift mens medlemmene er på vei til eller fra flyet, kun etter at alle som skal fly er vel ombord, og døren er lukket.

Din egen helse:

En eventuell evakuering av flyet avhenger av at medlemmene kan ta vare på seg selv. Skulle det være tvil om eventuell bevegelseshemning kan gjøre dette vanskelig, kan det bli tatt opp med deg.

Vær snill å ikke reagere negativt på et slikt spørsmål – det vil kun bli stilt for å ivareta din egen og andre passasjerers sikkerhet.

Dakota Norway ønsker deg en virkelig god fornøyelse og god tur med Norges eneste flygedyktige Dakota.

Jeg har lest, forstått og aksepterer premissene for å fly med LN-WND

Last ned risikoskjema i PDF her

PDF fil

Risk Information (english version)

This information is to be read, understood and signed prior to flying with DC-3. The information is also explained in the video below.

Following information to be read before flying

RISK ACKNOWLEDGEMENT

(ENGLISH VERSION)

The following information must be read prior to flying with the Dakota.

Prior to flying with the Dakota, you must sign an informed consent – showing that you accepted and understood what it implies flying in this vintage aircraft.

(The essential information of this document can also be found in a video on the web page).

Dakota Norway’s C-53D-DO was manufactured in 1942 and originally certified according to the demands for passenger aircraft of that time. The aircraft came as several models, but the main issue was that this became the world’s first, real airliner, the very first effectively passenger aircraft. The aircraft came with several revolutionary constructions- and design details, such as a very firm, strong round airframe, and wings. During 1944 one brand new Dakota rolled off the assembly lines of the Douglas Aircraft Company every 45th minute.

The Norwegian Civil Aviation Authority (CAA Norway) is surveying the maintenance and operation of the aircraft according to current rules for private airplanes.

Flying with the Dakota is not comparable to flying on a commercial airline. Though all passengers and the aircraft itself has full accident coverage, including passenger accident and third-party responsibility according to the current demands of the authorities. 

If the trip is canceled at the plane’s home base (Sandefjord Airport, Torp or another airport where we are available to do adventure flights) – i.e. before the start of the trip, the cost of the trip will be refunded.

Should any technical problems occur at another airfield during a A to B -trip, the Foundation will not cover the members return-journey. This must be organized and payed for by the individual member. The Foundation will of course do their best to assist members whom not will be able to get home. Please read our members criteria, published at dakotanorway.no.

Conditions covered in the informed consent you must sign prior to flying with us.

The aircraft carries a certificate of airworthiness and gets its maintenance according to current rules. It is of great importance that persons flying along with this aircraft acknowledge this is an aircraft designed in the middle of the thirties. And from this reason it will not comply with all the demands of todays modern aircrafts, used by commercial airlines.

When this info was written during the summer of 2019, it is 84 years since the Dakota type of aircraft had its maiden flight and was given a type certificate. In other words – it was built in a time when for instance demands for emergency exits were of quite another standard than for our modern times. This is one of the reasons that the aircraft today is certified for 19 passengers, not 28 as it originally was.

You will receive a safety demonstration of emergency exits and safety equipment by the cabin attendants ahead of a trip, like the ones you are familiar with on ordinary commercial airliners. 

In other words: It is important that you have understood and accepted that you fly along in an aircraft from another area of time, and that it is equipped otherwise that today’s aviation.

So – what differs the Dakota from a Boeing 737 taking you to a sunny holiday in Spain?

Mainly the seat capacity, and to this, the Dakota is a slow-moving airplane, piston engined with two propellers – not a jet powered aircraft. The differences in aircraft design and philosophy is a gap of 84 years, presenting the Working Horse of aviation anno 1942 compared with its opponent of today, the Boeing 737.

What are the risks you take on by flying the Dakota, and what have been done to minimalize these risks to a level of acceptance? 

It is of importance for us to inform you on what differs our operation of an old airliner from today’s aviation. 

Firstly – in 1942 you could be shot at flying in such a plane. That won`t happen today.

Secondly: One engine might quit. The pilots are all active commercial airline pilots or retired as such, and/or ex military pilots. They have a vast experience, and doing their flying with a true enthusiasm, doing this as a hobby, not a job. Nobody gets payed to do his work on the Dakota, we all are enthusiasts going for one goal: To keep the Foundations main item alive: To keep this Dakota airworthy.

Despite long experience on the Dakota (which now have been flying more than 30 years i Norwegian airspace with the Foundation organizing the activity), they all conduct annual proficiency checks with this type of aircraft. They also undergo a thorough training program in the worlds only DC 3 simulator in Holland, approved by the European Civil Aviation Authorities. Unlike the aircraft, this simulator is a state of art, and gives very realistic situations to which the pilots can do their training within the safety of staying on ground, and without exposing the aircraft or passengers to danger.

This Dakota can be flown on one engine, and the simulator training is aiming to keep the pilots capable to handle such a demanding situation.

During a flight you might run into deteriorating weather conditions or fog. The weather forecast will of course be checked out ahead of the flight. Within the pilots experiences is also the habit to continuous considering and planning for the further flight, and as a part of this, following the weather development. In this way the pilots gains not to get into bad weather demanding the trip to be diverted or cancelled. The Dakota can not be flown into clouds, but have to stick to Visual Flying Rules (VFR). The pilots are flying and navigating the trip based on visual references. 

Maintanence

The Dakota is parked in our hangar from October to May. Dakota Norway has its own Maintenance Organisation. The aircrafts receives a thorough check, maintenance and upgrading. Engines, propellers, airframe, electrical and hydraulic systems have their specific maintenance cycles. A certain amount of flying hours between changes, inspections and resettings directs this work.

Technical crew:

Dakota Norways technicians are certified for this very type of aircraft. They do failure seeking, repairs and changes, whereafter they sign out the aircraft as airworthy. If there should be a doubt wether a component should be changed, we just do it.

Cabin- and groundcrew

The Dakota is certified to fly without a cabin-crew. The Foundation has, however, decided that two cabin attendants should stay onboard on every flight. They are certified by the Chief Pilot of the Foundation to handle the safety equipment, emergency exits, first aid and fire fighting.

The same group of volunteers alternates as ground crew during refuelling, start up, departure and arrival of the aircraft. They all carry yellow jackets, and are guiding the members prior to and after a flight to the areas at which they are allowed to stay at the airfield.

Propellers in motion

The Dakota carries two radial engines, each with a rather large propeller.  They are of the most hazard item regarding this aircraft.

The ground crew are trained and focuses continuously for not letting any danger happen regarding the propellers. Anyway – the propellers will never be in motion during the members boarding or disembarking the aircraft, and the engines starts only when the door is closed.

Your own state of health

In the case of an emergency making an evacuation necessary, this demands that everybody on board can take care of themselves. Should a doubt be raised on the subject of a possible disability, this item may be addressed to you. Please don’t be upset to this, it is for yours and other passengers’ safety.

If you have any questions – don’t hesitate to ask us.

Dakota Norway wishes you a pleasant trip on the only flying Norwegian example of the Dakota.

I have read, understood, and accept the terms for flying on LN-WND

Download risk form PDF

PDF file for download

Film av: Knut Åshammer. Flysikkerhet Norsk

Video by: Knut Åshammer. Flight safety english

safety onboard

Stiftelsen Dakota Norway prioriterer flysikkerhet høyt. Vår DC-3 er vedlikeholdt etter de samme retningslinjer som moderne komersielle luftfartsselskaper. På våre medlemsflyginger finnes alltid en kabinbesetning som skal ivareta sikkerheten ombord. Før hver flygning vil kabinbesetningen gjennomføre en sikkerhetsdemonstrasjon. Ta gjerne en kikk på våre «Safety Cards», nødutgangsplassering og nødutstyrsplassering før du skal ut å fly med oss.