C-47 og C-53 i Luftforsvaret

Av Nils Mathisrud Da krigen gikk mot en avslutning våren 1945 var det åpenbart at det ville bli et stort behov for flytransport til gjenbyggingen av landet. Norges Luftfartsstyre var blitt opprettet for å forberede sivil ruteflygning i Norge etter krigen. Denne gikk til innkjøp av tre C-53D Skytrooper som sammen med de syv gjenværende Lodestarflyene fra Stockholmsruten skulle danne grunnstammen for passasjerruter i Norge. I tillegg mottok Luftforsvaret i april 1945 syv C-47A Skytrain fra amerikanske overskuddslagre. Som en fellesbetegnelse for både C-47 og C-53 valgte man å benytte flyenes britiske navn, Dakota.   C-47-maskinene fikk utført nødvendig vedlikehold ved Canadian Vickers i Montreal før de ble fløyet over til Norge av norske mannskaper i mai og juni 1945. I juni ble Lodestar- og Dakota-maskinene organisert i en avdeling på Fornebu som fikk navnet No. 20 Transport Squadron. Skvadronen var formelt underlagt RAF, men hadde ingenting med RAFs eksisterende No. 20 Squadron å gjøre. Navnet var en videreføring av Luftwaffes 20 Transportfliegergeschwader som hadde hatt tilhold på Fornebu under krigen. Skvadronen fløy regulære flyruter mellom norske byer og til utlandet. I tillegg utførte de ad-hoc oppdrag og VIP-flygninger.   I februar 1946 ble skvadonen nedlagt og Dakota-maskinene ble overført til DNL. Lodestar-flyene ble beholdt av Luftforsvaret og ble i august samme år tildelt den nyopprettede 335 skvadron på Gardermoen. I 1950 ble Lodestarflyene faset ut og solgt og 335 skvadron mottok 10 C-47A som del av den amerikanske våpenhjelpen. Noen av disse maskinene hadde vært benyttet i luftbroen til Berlin og var svært medtatte og hadde behov for vedlikehold før de kunne settes i drift. I de kommende årene skulle Dakotaene utføre en stor mengde transportflygninger både på faste ruter og tilfeldige oppdrag innenlands og til store deler av Europa. I 1956 mottok Luftforsvaret åtte Fairchild C-119G Boxcar transportfly, samtidig ble seks av Dakotaene overført til det danske flyvåpnet. C-119 fikk tildelt koder fra BW-A til BW-H og de Dakotaer som fra før av hadde koder i denne serien fikk tildelt nye koder. I 1969 ble Boxcar-maskinene igjen skiftet ut med seks Lockheed C-130E/H Hercules, men de fire gjenværende Dakotaene var fortsatt i drift. De ble etterhvert mindre benyttet til regulære transportoppdrag og mer til VIP-flygninger og kalibrering av Tacan, GCA og radarsystemer på norske flybaser. I mars 1973 ble de siste to Dakotaene tatt ut av tjeneste og erstattet av to Dassault DA-20 Falcon. Disse to var VIP-flyet BW-K og kalibreringsflyet BW-L. Sammen med BW-M og BW-N ble BW-K solgt i 1974 mens BW-L ble tatt vare på til museumsformål og står i dag utstilt i Forsvarets flysamling på Gardermoen. I tillegg hadde Luftforsvarets Tekniske Skole på Kjevik en Dakota. Denne ble imidlertid kun benyttet som instruksjonsmateriell og var aldri i luften i Luftforsvarets tjeneste.