Helge Hem ble gjenvalgt som leder for Dakota Norway Venneforeningen og Stiftelsen Dakota Norway. 

Årsmøtene for begge foreningene ble avviklet opp Torp hotell lørdag 15. april 2023 med 23 medlemmer til stede.

Årsberetninger og regnskap for begge foreningene ble vedtatt.

Venneforeningen hadde ved årsskiftet registrert 1586 medlemmer, en god økning fra året før. Selv i et år med minimalt med flyging har medlemstallet holdt seg godt oppe.

Stiftelsen Dakota Norway hadde et underskudd  på kr 521810 kroner i 2022. LN-WND ble fløyet 20 timer og 30 minutter, en del av dette var tekniske prøveflygning og skolering av piloter.

Det ble informert om at sesongstart fortsatt ikke kan tidfestes. Årlig vedlikehold av flyet, samt arbeid med oljesystemet pågår per dags dato for fullt.

Så snart ny informasjon foreligger blir den publisert på hjemmesiden som nå fremstår med ny design.

Etter årsmøtet fikk de fremmøtte en interessant gjennomgang av Torp flyplass` historie av forfatter og journalist Audun Tjomsland som i 2005 utga boken «Høyt spill om Torp».

Det var et storpolitisk bakteppe og en situasjon med kald krig i Europa som førte til at Torp ble bygget. En ikke helt ulik situasjon fra den dagens Europa befinner seg i.