COVID AVSTAND: Torp hotell hadd sørget for god Covid-distanse mellom møtedeltagerne.

Tekst og fotos: Martin Nilsen

Helge Hem ble gjenvalgt som leder i Dakota Norway under årsmøtet for året 2020 som ble holdt på Torp hotell lørdag 14. august 2021. 26 medlemmer var tilstede.

Årsberetning og regnskapet som var gjort opp med et overskudd på 532462 kroner ble godkjent. Det gode resultatet skyldes ikke minst Korona-støtten vi fikk fra myndighetene for bortfall av inntekter i 2020-sesongen. Men også andre gode støttebidrag har kommet inn fra foreninger og privat-personer.

Styret består nå foruten Helge Hem av Ted Bugge, kasserer, Gunnar Arnekleiv, operativ sjef, Rune Valestrand, teknisk sjef, Jostein Selvikvåg, finansiell støtte, Dagfinn Eriksen, booking, Svein Devik, Trond Hogner, Martin Nilsen, pressekontakt/sekretær, Tom L. Nielsen og Baard Løken, varamenn.

Håkon Nørholm og Ole Mørch er revisorer, Eivind Raade og Tore Hansen utgjør valgkomiteen.

Fem hederspriser

Styret i Dakota Norway har opprettet en hederspris som deles ut med ujevne mellomrom.

For året 2020 ble hele fem hederspriser, som består av takkebrev, blomster og et flott maleri av Dakotaen under avgang fra Torp, delt ut.

Hederpris gikk til Nina Konow for mangeårig innsats med noe av det viktigste ved rundflygningene, kaffe, vafler, brus og pølser – kort sagt kiosk-salget som bidrar til å korte ned ventetiden før man kommer til sin plass ombord i flyet.

Godt tiltrengte midler

VELFORTJENT: Leder Helge Hem overrekker maleri og blomster til Randi Andersen. Til venstre Stig Rune Håvardstun som også ble takket av med blomster etter mange år i styret.

Hederspris fikk også Randi Andersen som har sørget for at reservedeler eller hele motorer ved overhaling har kommet trygt fram og tilbake over Atlanteren og at krav om toll og avgifter er blitt holdt i sin skjønneste orden.Hun har også i mange år sørget for at Dak-Shopen har hatt et bredt utvalg av suvenirer som igjen har gitt Dakota Norway godt tiltrengte midler.


Fly og bygninger

Hederpris fikk også Thorbjørn Larsen som i flere år var både formann og styremedlem. Han påtok seg jobben med å sørge for at hangar og klubbhus har vært og er i skjønneste orden. I tillegg har han vært primus motor for Torp Fighter Collection.Hederspris fikk også Tore Hansen. Han har trofast sørget for at Dakotaen har fremstått nypusset og skinnende hver vår. I mange år har han stått ansvarlig for at flyprogrammet har hatt færrest mulige dødpunkter og derfor gitt medlemmene anledning til å oppleve mange høydepunkter i inn og utland. 


VELFORTJENT: Tre av de fem som i 2020 fikk styrets hederspris, fra venstre Randi Andersen, Thorbjørn Larsen og Nina Konow.

Stort bokverk


Hederspris fikk også Lars Gagnum som har fungert som  styremedlem, pilot og instruktør i Stiftelsen.Han har skrevet det omfattende interne bokverket Stiftelsens Operative Manualer, bygd opp den moderne hjemmesiden og drevet denne. Tore Hansen og Lars Gagnum var ikke tilstede og får derfor sine priser overrakt senere. Helge Hem avsluttet årsmøtet med å oppfordre alle medlemmer til å følge med på hjemmesiden 
dakotanorway.no
– som er stiftelsens offisielle informasjons-kanal.