En del flytimer for pilotutsjekk i 2020-seongen er betalt av stiftelsens kasse, så Korona-pengene kommer godt med. Her fra pilottrening fredag 18. september.
(Foto: Martin Nilsen)

En meget gledelig nyhet i et vanskelig år: 11. september ble Dakota Norway innvilget 501.354 kroner i Korona-støtte.

De statlige bidragene som utgjør kompensasjon til frivillige organisasjoner med betydelig inntektsbortfall på grunn av Covid-19-utbruddet, er fordelt av Lotteri- og stiftelsestilsynet.Dakota Norway hadde sett nærmere på forventede inntekter for et normalt driftsår, og dette ville etter budsjettet vårt ha gitt oss drøye 716.000 kroner i inntekter.Kompensasjonen kan utgjøre 70 prosent av tapet, og det betyr at stiftelsen sitter igjen med drøye en halv million. – Med dette tilskuddet betyr det at økonomien vår vil gå bra, ja, kanskje tilnærmet det vi hadde budsjettert med for en normal flysesong, sier Helge Hem, styreleder i Dakota Norway. – Ja for selv om vi ikke har fløyet stort, betyr det ikke at vi ikke har utgifter ? – Nei, vi har fløyet noen timer med pilot-trening og -utsjekker. Disse flytimene må vi betale rett fra kassa, for vi har ikke hatt inntekter fra flyging dette året. Vi har dessuten hatt hangar-vedlikehold, forsikring og tekniske arbeid som koster ganske mye. Vi skal også gjøre teknisk arbeid på flyet utover høsten som vil koste enda mer, blant annet skal den andre vingen av for korrosjons-sjekk etter at vi gjorde det samme med en vinge sist vinter, sier Hem.