Ny ordning ble sen kveld…..

SKINNENDE: Det er rene soloppgangen når den skinnende Dakotaen kommer taksende over høydedraget nord på Torp. FOTO: Martin Nilsen

Det var meget godt fremmøte til onsdagsflygningen 18. september, men det ble beklageligvis ganske sent på kvelden før alle fikk den flyturen de betalte for.
Årsaken er at Dakota Norway onsdag 18. september gjennomførte sin første dag med ny ordning som gjelder for våre medlemsflygninger fra Torp, og som har sin bakgrunn i et skjerpet regelverk. Dakotaen kan ikke lenger parkeres på oppstillingsplassen nedenfor klubbhuset slik at medlemmene kan gå ombord i og forlate flyet der. Flyets størrelse og vektklasse er ikke tillatt parkert i sikkerhetssonen som er målt fra rullebanens senterlinje.
Vi har i flere år befordret medlemmene til og fra flyet i buss, men denne bussen må nå kjøre tre, fire minutter lenger slik at ombordstigning i flyet må skje ved Sandefjord-flyklubbs lokaler helt nord-øst for rullebanen.

LENGRE TUR: Det blir noe lengre befordring av medlemmer fra nå. FOTO: Martin Nilsen

Dette medfører nødvendigvis noe lenger tid, og siden ombordstigning og tanking av flyet heller ikke kan samordnes på oppstillingsplassen ved klubbhuset, tok det totalt sett lang tid å gjennomføre de tre turene vi hadde onsdag. Dakota Norway beklager denne forsinkelsen, men det førte til at medlemmene på den siste turen fikk en spektakulær flyopplevelse i kveldslyset.
Uansett – vi er svært fornøyd med å kunne gjenoppta virksomheten der vi måtte slutte i juni. Det er nå to onsdager, 25. september og 2. oktober, samt søndag 6. oktober som er de siste mulighetene for en Dakota-tur i 2019-sesongen.
Dakotaens dag søndag 6. oktober starter med en times lang Oslofjorden rundt-tur, påmelding kan skje til Dagfinn Eriksen, tlf 90111962.
Etter dette blir det utsprang fra Dakotaen med Veteranenes fallskjermklubb som vil lande på jordet like vest for klubbhuset, og etter det starter ordinære 25 minutters medlemsflygninger. Medlemskap i Dakota Norway ligger innbakt i prisen for din første tur.