Skjerpede rutiner!

IDEER: Mange innspill og ideer kom frem under de praktiske gjennomgangene rundt og ombord i Dakotaen. FOTO: Martin Nilsen

Teks og foto: Martin Nilsen

Dakota Norways nye operative leder, Stig Rune Håvardstun innskjerper rutinene og innfører noen nye for de som skal bistå med driften av flyet på bakken og i luften.

Hele 20 deltagere møtte til hans kurs på Torp tidlig i april, og kurset følges opp med en leksjon i brannvern og førstehjelp like før seongstart i mai.

UTFORDRING: Ingen lett jobb å tab seg ut av nødutgangerne i Dakotaen, her er det Tore Hnasen som henger i luka mens Odd B. Johansen og Sigmund Granli er på vei ned fra vingen. FOTO: Martin Nilsen

Uten å gå i alt for mange detaljer her, kan vi røpe at Stig Rune drillet sikkerhetstenkning for mannskapene som skal bistå før oppstart, etter landing, og i luften. Han innfører blant annet en såkalt «walk around» runde rundt flyet umiddelbart før oppstart etter at piloten har gjort sin egen inspeksjonsrunde.

Alle deltagerne fikk også en drill i plassering av nødutstyr, nødutganger i flyet, og flyets utvendige «bekledning» som settes på når det flygingen avsluttes for kortere eller lengre perioder.

NY RUNDE: I år skal bakkemannskapet ha en ekstra runde rundt flyet før oppstart for å dobbeltsjekke at alt er klart. FOTO: Mrtin Nilsen

Kurset ble betegnet som meget bra av deltagerne, det var god stemning, mange spørsmål, innspill og ideer til forbedring av det å operere et 70 år gammelt fly.

 

 

 

PÅ SKOLEBENKEN: Mange hadde møtte frem på kurset som Stog Runde Håvardstun holdt 6. april. FOTO: Martin Nilsen