Vårt svært engasjerte og aktive medlem Jostein Selvikvåg døde 23. januar 2024, 77 år gammel.

Jostein hadde et lang liv som lektor bak seg da han som pensjonist i 2016 møtte opp på et medlemsmøte som Dakota Norway holder i vinterhalvåret når flyet står i hangar.

Jostein kom tilbake, igjen og igjen.

Han var ydmyk ved å erkjenne at han måtte lære seg organisasjonen og arbeidet som drives rundt DC-3-flyet fra 1942.

Det var tydelig at han hadde solide, generelle flykunnskaper. Og han hadde med seg en vel utviklet teknisk interesse og fant meningsfeller blant Dakota-medlemmer hvor flere hadde veteranbiler, slik Jostein selv hadde. 

Jostein var en mann med muntre replikker og gode historier. Vi forsto raskt at han hadde interesser for og kunnskap om en rekke områder i samfunnet. Han hadde vært lektor både på Byskogen ungdomsskole i Tønsberg, og på Sandefjord videregående skole. På sistnevnte gikk han under kallenavnet «Utenriksministeren» fordi han gjennom mange år organiserte utvekslingsbesøk med skoler i Sør-Afrika. Han ledet delegasjoner med besøk til Sør-Afrika for lærere og elever fra Sandefjord, og tok imot besøkende derfra i Sandefjord. På skoleturer tok han selv grep om rattet i bussen, for han hadde vært bussjåfør på fritiden mens hans studerte i Bergen på 60-tallet.

Han var en av flere Dakota-karer som la turen til årlige bilmesser i Birmingham. Den 12. og siste turen dit fikk han med seg høsten 2022.

Det er særlig på ett felt han skulle gjøre seg gjeldene i vår organisasjon: Som styremedlem startet han et arbeid med å finne frem til aktuelle støtteordninger, organisasjoner og mulige sponsorer til hvilke han sendte søknader for å hente bidrag til en slunken pengekasse i stiftelsen. Det koster penger å holde et gammelt fly i flygedyktig stand, og utgiftene stopper ikke selv om flyet av ulike grunner står på bakken.

Slike utfordringer inspirerte Jostein til å tenke kreativt. I sum har vi aldri hatt et medlem som alene har betydd så mye for de økonomiske bidragene til stiftelsen som ham.

Det var vondt å høre om sykdommen som rammet ham høsten 2023. Han måtte ta det med ro, og beklaget at han ikke kunne fortsette med sitt offensive arbeid for Dakotaen. Han hadde planer om å la seg hente i Sandefjord og å besøke hangaren når den verste vinteren var over. Slik skulle det altså ikke bli. 

 

Våre medfølende tanker går nå til Josteins familie, og vi takker for at vi fikk lov å bruke av hans tid og engasjement. Han har hatt stor betydning for vårt arbeid.

 

Helge Hem,

Styreleder i Stiftelsen Dakota Norway