Dakotaen blir ny!

"Z" FOR ZULU: Norsk splittflagg og "Z" for Zulu på nesen til vår C-53D! FOTO: Gunnar Arnekleiv

Flysesongen 2012 er et jubileumsår i Norsk luftfart. Det er 100 års markeringen for militær luftmakt i Norge. Av den grunn tok vår tidliger formann, Gunnar Arnekleiv, initativ overfor Luforsvaret (RNOAF) til at Dakotaen kunne benyttes i markeringen. Luftforsvaret var interessert i prosjektet og grundigere undersøkelser i Dakota operasjoner etter 1945 ble satt igang. Ved god hjelp av Flyhistorie.no og Nils Mathisrud ble det fremskaffet dokumentasjon på No. 20 Transport Squadron som opererte fra Fornebu i 1945. Historie Histore fra No. 20 Transport Squadron.
Klippet fra artikkel til Nils Mathisrud:
Da krigen gikk mot en avslutning våren 1945 var det åpenbart at det ville bli et stort behov for flytransport til gjenbyggingen av landet. Norges Luftfartsstyre var blitt opprettet for å forberede sivil ruteflygning i Norge etter krigen. Denne gikk til innkjøp av tre C-53D Skytrooper som sammen med de syv gjenværende Lodestarflyene fra Stockholmsruten skulle danne grunnstammen for passasjerruter i Norge. I tillegg mottok Luftforsvaret i april 1945 syv C-47A Skytrain fra amerikanske overskuddslagre. Som en fellesbetegnelse for både C-47 og C-53 valgte man å benytte flyenes britiske navn, Dakota.   C-47-maskinene fikk utført nødvendig vedlikehold ved Canadian Vickers i Montreal før de ble fløyet over til Norge av norske mannskaper i mai og juni 1945. I juni ble Lodestar- og Dakota-maskinene organisert i en avdeling på Fornebu som fikk navnet No. 20 Transport Squadron. Skvadronen var formelt underlagt RAF, men hadde ingenting med RAFs eksisterende No. 20 Squadron å gjøre. Navnet var en videreføring av Luftwaffes 20 Transportfliegergeschwader som hadde hatt tilhold på Fornebu under krigen. Skvadronen fløy regulære flyruter mellom norske byer og til utlandet. I tillegg utførte de ad-hoc oppdrag og VIP-flygninger. I februar 1946 ble skvadonen nedlagt og Dakota-maskinene ble overført til DNL. Lodestar-flyene ble beholdt av Luftforsvaret og ble i august samme år tildelt den nyopprettede 335 skvadron på Gardermoen. Mer histore her…. Valg av bemaling
"Z" PÅ FORNEBU 1945: Her ses et av få bilder fra No.20 Sqd. Her "Z" etter et landingsuhell i 1945 på Fornebu. FOTO: via Nils Mathisrud og Flyhistore.no

"Z" PÅ FORNEBU 1945: Her ses et av få bilder fra No.20 Sqd. Her "Z" etter et landingsuhell i 1945 på Fornebu. FOTO: via Nils Mathisrud og Flyhistore.no

Styret valgte å gå for bemalingen av flyindivid “Z” nr 73 etter originalbilde fra Fornebu i 1945. Det finnes ikke mye informasjon rundt bilde, men “Z” var innblandet i et landinguhell på Fornebu i 1945.

Gjennomføring

Gunnar Arnekleiv og Lars Gagnum fikk av styret i oppdrag og gjennomføre prosjektet. Gunnar hadde kontakt med Luftforsvaret og Lars sto for design av merker og produksjon. Forsvaret har bestemt seg for å støtte prosjektet økonomisk mot at Dakota Norway gjør oppvisninger i ny bemaling i sesongen 2012.

Fredag 11 Mai ble merkene hentet i Oslo, tranportert til Torp og satt på LN-WND.

Markeringen består av:

* Splittflagg på nesen

RAF TYPE C1: Rundell benyttet av RAF fra 1942 til 1947.

* Z bokstav på nesen

* RAF type C1 rundeller på kropp

* RAF typre C1 rundeller på overside av vinger

* 73 på vertikal haleflate

RAF C1 rundeller ble benyttet fra 1942 og til 1947 på alle tunge luftfartøy operert av RAF.

Premiere

Premiere for de nye merkene var bare timer etter påsetting. Da var det avgang til Kjevik og “Bernt Balchen Airshow” med Generalinspektøren for Luftforsvaret som VIP gjest.

Stiftelsen ønsker å takke Nils Mathisrud for histore og bilder. Gunnar Arnekleiv og Lars Gagnum for gjennomføring av prosjektet. En takk til Odd Johnny Pettersen hos Konsis.no for kjapp behandling og god service når tiden ble knapp.

Og til slutt en stor takk til Luftforsvaret for å betale regningen for dekalene!

Bilder.

FOTO: Gunnar Arnekleiv

FOTO: Gunnar Arnekleiv

 

FOTO: Gunnar Arnekleiv

FOTO: Gunnar Arnekleiv

FOTO: Gunnar Arnekleiv

FOTO: Gunnar Arnekleiv

FOTO: Gunnar Arnekleiv