Dakota Norway’s F-5B

FOTO: Torbjørn Larsen

FOTO: Torbjørn Larsen

F-5B til Torp: Flytypen F-5A ble en del av USAs våpenhjelp til sine allierte. Første land som mottok den var Norge i 1964. FOTO: Torbjørn Larsen

FOTO: Torbjørn Larsen

FOTO: Torbjørn Larsen

FOTO: Torbjørn Larsen

FOTO: Torbjørn Larsen