Bli med inn i verdens første  – og eneste – DC-3-simulator

Tekst og foto: Martin Nilsen

Her øver to av Dakota Norways piloter på å takle situasjoner de aldri kan legge inn som virkelige øvelser under flygning.

EMERGENCY TRAINING: Morten Andreassen (t.v.) og Gunnar Arnekleiv håndterer en utfordring i lav høyde. FOTO: Martin Nilsen

Morten Andreassen og Gunnar Arnekleiv har testet den unike DC-3 simulatoren i Groenekan sør for Amsterdam.

Morten har prøvd den før sammen med Helge Hem, men MPS ( Multi Pilot Simulations) som har bygget og fortsatt utvikler den, har kommet et langt stykke videre på vei mot endelig sertifisering.
– Den overgår klart våre forventninger, og gir oss mulighet til å øve situasjoner vi aldri kan øve i praksis fordi det vil være for kritisk.

For eksempel motorkutt like etter avgang (som heldigvis aldri har skjedd. red/anm ) er det viktig å ha innøvde håndgrep og rask reaksjon for å takle, sier Morten og Gunnar.
Nå er planen at Dakota Norways samtlige piloter får noen timer i denne simulatoren tidlig sommeren 2017.
– Hvis man har hatt anledning til å øve på å identifisere slike problemer og å trene på å takle dem, vil man stå mye bedre rustet til å håndtere situasjonen hvis den skulle oppstå, sier Gunnar. Fra sitt daglige arbeid som helikopter-pilot gir Gunnar dette eksempelet:
– Vi la inn en utfordrende situasjon i en kritisk fase av flygingen i vårt simulator-treningsprogram. Ved første forsøk «krasjet» samtlige piloter da de skulle takle situasjonen. Etter noen gjennomkjøringer, og årlige repetisjoner, sitter håndgrepene og handlingsmønstert slik at når dette nå øves, greier man ganske enkelt å håndtere situasjonen.
80 års tidsspenn

UTENIFRA: Gunnar (t.v.) og Morten gjør seg kjent i cockpiten under guiding av Tom van Hoorn ( i midten) FOTO: Martin Nilsen

Utfordringen både for de som har bygget simulatoren og de som skal trene i den, er at man for første gang har bygget en simulator hvor man skal overføre over 80 år gammel teknologi til en moderne simulator. For MPS har dette vært en stor utfordring som hele selskapet har gått inn for med liv og sjel. MPS grunnlegger og eier Dick Verburg har med stor entusiasme gått inn for å hjelpe DDA (Dutch Dakota Association – Dakota Norways søster-forening i Nederland) med et nyttig treningsverktøy.

MODERNE VS. KLASSISK: DC-3-simulatoren står blant Boeing 737 og Airbus 320 simulatorer som er MPSs sine komersielle produkter. FOTO: Martin Nilsen

Mens MPS til daglig bygger simulatorer for Boeing 737 og Airbus A320 hvor mange komponenter kan kjøpes, har man med DC-3-varianten måttet bygge alt for hånd. Og måttet finne smarte løsninger på å overføre gamle instrumenters virkemåte til en moderne simulator.

Men de har virkelig lykkes med å bygge bro over dette 80-årige teknologiske spennet. DC-3 fløy for første gang i 1935.
– Vi har fortsatt «et spøkelse» som vi ikke har greid å lokalisere, sier  Ewout van Wijk, leder for kundeservice his MPS.
– Det dukker opp på ulike steder i simulatoren.

De fant et vrak

ORIGINALEN: Nederlanske PH-PBA som simulatoren er konstruert etter, sett under vingen på LN-WND i Cherbourg i 2014. FOTO: Martin Nilsen

Simulatoren er bygget inn i en autentisk DC-3-cockpit fra et vrak som var hentet inn som kulisse til en nederlandsk musical med tittelen «Soldier of Orange». Men et uhell under transporten skadet flyet og det lå tre år utendørs og sto i fare for å bli helt ødelagt.
En samler kjøpte vraket og fant ut at deler av det likevel kunne brukes til ulike formål.
I 2014 startet MPS prosjektet med DC-3-simulatoren. De så på det som en stor utfordring for sine teknikere å bygge en simulator for et klassisk fly, og software-teknikerne fikk en stor oppgave med å komme opp med løsninger som hadde svært begrensede data-referanser.
Med et sterkt ønske om å tilby en god støtte for DDA, og ikke minst med kunnskapen om at flere hundre DC-3-ere fortsatt flyr rundt omkring på kloden, gikk MPS helhjertet inn for prosjektet.
Cockpit-delen av flyvraket er plukket helt fra hverandre, det er overhalt, sandblåst, slipt og fått grundige strøk maling. Selv det karakteristiske diamant-mønsteret i den innvendige sydde polstringen, er på plass. Å få «flyets» styringssystemer til å reagere riktig og gi realistiske rorutslag i forhold til kraft-påvirkningen som gis fra pilotene, har vært en vanskelig jobb, men teknikerne har lyktes.
Tidskritisk

UTFORDRINGER: Tom van Hoorn gir de to norske pilotene en utfordring der han på styringsenheten legger inn et motorkutt i lav høyde. FOTO: Martin Nilsen

I dag står simulatoren forhåpentligvis foran en ganske snarlig sertifisering, men selv før den har fått sin godkjennelse, enten av det europeiske luftfartstilsynet EASA eller det nederlandske luftfartstilsynet, slår pilotene som har prøvd den fast at dette er og vil bli et særdeles viktig verktøy for å bedre flysikkerheten.
– En av utfordringene er å identifisere og analysere feil man skal trene på å håndtere, forklarer Gunnar, for:
– Mens instrumentene i nye fly faller til null når noe ikke fungerere, vil de i en DC-3 kunne oppføre seg underlig, gi feilindikasjoner, og lett kunne få piloten til å tro at noe annet er galt enn det som virkelig er problemet. Slike analyser rekker man vanskelig å gjøre i en faktisk situasjon  hvor tiden er knapp, og som det vil være utrolig nyttig å kunne ha trent på i simulator, sier Gunnar.
Under testingen fikk Morten og Gunnar uvurderlig bistand og erfarings-utveksling fra Tom van Hoorn i DDA som har fulgt simulator-prosjektet helt fra den spede starten og har bistått de nederlandske DC-3-pilotene i deres trening.

Kun seriøs trening

FORNØYD: Tilfredse etter den norske testen, fra venstre Tom van Hoorrn,DDA,  Ewout van Wijk i MPS, Gunnar Arnekleiv og Morten Andreassen. FOTO: Martin Nilsen

– Det har vært en enestående oppfølging fra MPS omkring DC-3-eren, og de jobber døgnet rundt hvis det oppstår funksjonsfeil vi ikke helt kan forklare, sier van Hoorn.
MPS var på forhånd meget spente på tilbakemeldingene fra de norske pilotene, og tar med ser erfaringene fra alle som prøvet simulatoren inn i det videre arbeidet. De var godt tilfredse med å høre responsen fra de to erfarne norske pilotene som nå skal lage et utkast på fire, fem forskjellige kritiske scenarier som Dakota Norways piloter får anledning til å gjennomføre simulator-trening på.
Simulatoren kommer kun til å tilbys de som allerede flyr eller skal foreta utsjekk for DC-3. Det internasjonale simulator-markedet mangler iukke på interesse for bursdags-opplevesler, eller utdrikningslag. Men den sjeldene DC-3-simulatoren blir ikke åpnet for slikt.
– Vi akter ikke å lage noe «Disney-land» av den hvor folk kan leie seg tid for å ha det moro, sier van Wijk.