Alf Egil Johannessen til minne

Alf var bare 58 år da han døde 24. februar på sykehuset i Vestfold, Tønsberg etter tilstøtende komplikasjoner i forbindelse med kreftbehandling. Alf hadde en meget variert og mangfoldig yrkesutøvelse som psykolog, og var blant annet blitt spesialist i samfunnspsykologi. Men det var som en entusiastisk og ide`rik ja-mann vi lærte ham å kjenne da han påtok seg den ene oppgaven etter den andre for Dakota Norway. En kulturell stiftelse som har som formål å holde DC 3 flyet fra 1943 i lufta, trenger mange hender. Alf og hans kone Nina kastet seg inn i arbeidet rundt år 2000. De har siden holdt vaffelpressa i gang, en sosialt svært viktig detalj ved alle våre medlemsflyginger fra Torp hver onsdag i sommersesongen, og ved Åpen Hangar og andre aktiviteter, men ikke mindre: Et viktig økonomisk bidrag til driften av stiftelsen. For 2010 sesongen kunne Alf rapportere om rekordomsetning. Alf og Nina har de siste årene brettet opp ermene mer enn en gang. De har en stor del av æren for at ”Dakota terminal” nå fremstår som en vel egnet og nyoppusset fast base for medlemsflygingene og medlemsmøter på høyden ved Gamle Torp. Alf hadde selv flysertifikat og fløy også en periode seilfly. Men det var på det administrative området han velvillig bød på sin kapasitet. Han påtok seg også det omfattende arbeid med medlemskartoteket i stiftelsen og hadde til en hver tid nøye oversikt over våre ca 1300 medlemmer. Alf bidro gjerne med vel formulerte og artige artikler og bilder i medlemsbladet. Og vi fikk glimtvis innsikt i det han med litt uhøytidelig selvironi benevnte som ”Vaffelgruppas flyhistoriske avdeling”: Alf hadde mange venner verden rundt og var aktiv i historisk research omkring skjebnen til mannskap og enkeltfly fra bombeflytypen B 26 Marauder. Han har hjulpet mange etterlatte med ny viten om skjebnen for deres falne fedre og bestefedre. Vi i stiftelsen skylder ham ikke bare en, men mange store takk for en mangfoldig og pågående innsats gjennom mange år. Alf gikk meningsløst for tidlig bort, og vår medfølelse er hos Nina og barna, svigerbarn og barnebarn. Sommeren 2010 fikk han og Nina med seg en rundtur i USA til flere spennende flyhistoriske mål. Blant annet Kennedy Space Centre. Der ble Alf særlig opptatt av at romfergen Discovery skulle ut på sitt siste oppdrag på nyåret 2011. 24. februar kl 10.55 norsk la Discovery ut på sin siste ferd. 24. februar kl 11.55 sovnet Alf rolig inn med kone og barn ved sin side. Gunnar Arnekleiv, Styreleder, Stiftelsen Dakota Norway