Vi registrerer en stadig stigende interesse for å være med på opplevelses-flygninger med Dakota Norways DC 3 fra 1942. Onsdag 3. juli hadde vi fire fullsatte turer, men måtte dessverre avlyse flygningen søndag 7. juli på grunn av sterk vind og turbulens.

Neste mulighet blir søndag 14. juli. Billett-salget starter klokken 12.00, og flyet tar av så snart det er tilstrekkelig antall passasjerer, men av hensyn til kirke-tiden blir dette tidligst klokken 13.00.

I vår kalender på denne hjemmesiden står det at vi flyr fra klokken 12 til klokken 20. I praksis blir det sjelden så mange flygninger, så det riktige er at vi flyr FRA klokken 13:00 og så lenge det møter frem noen som vil fly med oss.

 

OBS: Tidligere annonsert flygning onsdag 10. juli er kansellert.