Det første medlemsmøtet for Dakota Norway i 2024 var berammet til onsdag 3. januar. På grunn av vær- og snøforholdene må dette dessverre avlyses.

Det neste møtet blir onsdag 7. februar kl 18.00 i mannskapsrommet i hangaren.

Men med dagens rådende værforhold, må vi ta værforbehold også for det møtet. Ved kansellering, kunngjøres det på denne siden.

Medlemsmøtene blir den første onsdag i hver måned klokken 18.00 til og med onsdag 3. april 2024