Mange har sett og hørt Dakotaen på himmelhvelvingen søndag 17. september.

Det var en teknisk prøveflygning som ble gjennomført etter at et langvarig feilsøkings- og reparasjonsarbeid er utført.

Resultatet av prøveflygningen er at det må gjøres ytterligere justeringer, og en ny prøveflygning er avhengig av vær og tilgjengelige piloter.