Dakota Norway mottar i disse dager drøye 145.000 fra medlemmer og andre støttespillere gjennom Grasrot-andelen til Norsk Tipping.

Styret i Dakota Norway retter en varm takk til alle som tilgodeser oss ved å ha valgt Dakotaen som Grasrot-mottager. De siste årene uten flyging har tært hardt på kapitalen, for utgiftene står ikke stille selv om flyet gjør det.

Så spre det videre: Gi din Grasrot-andel når du tipper eller spiller Lotto, til Dakotaen. Hvordan det kan gjøres er greit forklart på Norsk Tippings hjemmeside.

Flyet står fortsatt i hangar hvor det gjennomføres teknisk arbeid. På denne hjemmesiden vil vi komme med nyheter omkring den tekniske status på flyet når vi vet mer om fremdriften i arbeidet.