Et tidkrevende teknisk vedlikehold av Dakotaen på Torp, LN-WND er forlenget med et nytt problem. 

Under forflytning av flyet på bakken er det oppstått en skade på høyderoret. Det betyr at det kreves ytterligere tid å få flyet tilbake i luftdyktig stand. 

 

På denne hjemmesiden har vi antydet at sesongstarten nærmer seg, men vi må – sett i lys av den siste hendelsen – forvente at det tar enda mer tid for å få flyet klart.

 

Som tidligere meddelt: 

Følg med på denne hjemmesiden, det er her vi umiddelbart kunngjør nyheter om Dakotaen.