Vårt aktive medlem Bjørn Stenerud døde plutselig 29. mars i år, 69 år gammel.

Bjørn har de siste årene hatt ansvaret for gavekort-salget for Dakota Norway.

Men han var også engasjert med i driften av Dakotaen, tok ivrig del i pussearbeid, kabin- og bakketjeneste og annet praktisk arbeid rundt flyet.

Bjørn var som regel i to-spann med barndomsvennen Dagfinn Eriksen der de begge tok veien fra Follo til Torp for å gjøre en innsats rundt flyet.

Han var utdannet sivilingeniør i byggefag, og var en nevenyttig medspiller for stiftelsen. Bjørn likte å pusle og skru, kort og godt å vite hvordan ting hang sammen og hvordan det virket.

Han hadde et mangeårig medlemsskap og lederverv i den lokale pistolklubben bak seg, hadde siden ungdommen vært aktiv i Speider`n, i Ungdommens Røde kors og i godt voksen alder startet han jakten på containere som hadde vært brukt til våpenslipp under krigen. I Sørmarka gikk denne jakten, og Bjørn og venner med den samme interessen, tilbød guidede turer i skogen for å vise frem stedene der Hjemmefronten fikk utstyr og våpen under krigen.

Han møtte Kristin som senere skulle bli hans kone, i russetiden. Sammen med henne må sønnen Jørgen og svigerdatter Chantal nå gå veien videre alene.

For noen få år siden var det et tilfelle av hjertestans ombord i Dakotaen under en rundflyging over Oslo. Sammen med to andre i kabinen lyktes Bjørn med å gjenopplive passasjeren, og kunne overlate ham til ambulansetjenesten etter at flyet hadde landet.

Skjebnen ville det slik at da Bjørn selv falt om i skiløypa ved Sjursjøen 29. mars i år, var det ingen tilstede som kunne hjelpe. Langvarig gjenoppliving ble forsøkt av de som fant ham, men dessverre, hans alt for korte liv sto ikke til å redde.

 

I Dakota Norway vil vi savne den blide og arbeidsvillige kameraten vi har hatt i Bjørn de siste 20 årene. Og vi vil takke for at vi fikk lov å bruke av hans tid og krefter. Han pensjonerte seg i 2017 og hadde sett for seg å kunne dyrke sine mangfoldige fritidsinteresser i mange år fremover.

Vi minnes ham i takknemlighet.

 

Helge Hem,

Styreleder, Dakota Norway