Stiftelsen Dakota Norway og venneforeningen for Dakota Norway holder sitt årsmøte for 2022 på Torp hotell (tidligere Sandefjord motorhotell)
Lørdag 15. april 2023 kl 16.00.

Etter årsmøtet blir det et foredrag om Torps historie av forfatter og journalist Audun Tjomsland som har skrevet bok om dette temaet.

Årsberetning Stiftelsen Dakota Norway

Årsregnskap for Stiftelsen

Årsberetning Dakota Norway venneforeningen

Årsregnskap Venneforeningen