IKKE ET SÅ VANLIG SYN: Det blir mindre mulighet for å oppleve dette synet, men noe flyging blir det.

Styret i Dakota Norway besluttet i et møte lørdag 9. mai at flyet ikke skal brukes til vår vanlige virksomhet i 2020.Den høyst spesielle Corona-situasjonen er ikke forenelig med flyopplevelsene medlemmene betaler for i Dakotaen.

Minst-en-meters-avstand regelen vil ikke kunne praktiseres i flyet. En del av opplevelsen i Dakotaen er å bevege seg rundt i kabinen og ikke minst å kunne komme frem til cockpiten under flyturene. Det vil ikke være forsvarlig i forhold til smittevern-reglene og -rådene.Styret har dermed vedtatt at bare teknisk flyging og flyging for utsjekk av piloter skal gjennomføres. Dette vil bety at flyet også denne sommeren ved noen sjeldne anledninger blir å se – og høre – på himmelen over Vestfold, og Dakotaens ledelse håper dette skal inspirere eksisterende og nye medlemmer til å forberede seg på flyturer så snart dette kan forsvares, rent smitteverns-messig.

Som følge av den midlertidige flystoppen, stanses også salg av gavekort for flyturer inntil videre.