Dakota Norway hadde en hendelse i går Onsdag hvor en motor sviktet like etter avgang fra Torp. Med fokus på flysikkerhet hadde vi muligens den beste dagen i vår 33 år lange historie med operasjon av DC-3.

Motorbortfall i lav høyde etter avgang er en krevende feil for våre piloter, men fikk heldigvis en god løsning.

Dakota Norway har gjennom hele sin historie lagt stor vekt på flysikkerhet. Vi benytter derfor kun aktive og pensjonerte yrkespiloter med lang fartstid. Vi trener våre piloter på lignende situasjoner i en topp moderne Dakota simulator i Amsterdam hvert år. Samtidig blir pilotenes ferdigheter sjekket årlig gjennom en sertifikatsjekk utført av kontrollanter fra det norske Luftfartstilsynet. Vår profesjonelle kabinbesetning blir også årlig trent og sjekket på nødprosedyrer og utstyr for å kunne tjenestegjøre ombord hos oss.

Takket være dyktige og dedikerte piloter, som bruker sin erfaring og trening til å løse en vanskelig situasjon på en fantastisk måte, får gårsdagens hendelse en profesjonell og god løsning.  All honnør til hele Crew’et!

Sikkkerheten er det viktigste for oss. Ansvar for passasjerer, crew og fly har vår høyeste prioritet.

I går fikk vi betalt for vårt sikkerhetsarbeid. Vi ser fremover og jobber utrettelig videre for å kunne gi fremtidig generasjoner muligheten til å oppleve levenede flyhistorie.

Tusen takk til alle involverte. En fantastisk jobb!

Flygesjef, Dakota Norway