Nå er Dakota Norway endelig registrert og godkjent som «grasrot» mottaker hos Norsk Tipping-

Når du tipper, spiller LOTTO eller andre godkjente spill kan du be om at grasrotandelen tilfaller Dakota Norway. Da vil 7 % av innsatsen tilfalle Dakota Norway.

Grasrotandelen vil brukes til å opparbeide et motorfond. Motorfondet vil bli benyttet til å kjøpe en reservemotor til Dakotaen. Takk for din støtte!