Dakota Norway’s oppvisningspilot, Morten Andreassen, tar deg i denne videoen med på oppvisningsflyging med AT-6D Harvard på flydagen på Kjeller i 2015.