ENDELIG PÅ TORP: F-86K ankommer fra Gardermoen. Transportjobben ble utført gratis av to entusiaster, Einar Bråthen og broren Torbjørn. FOTO: Torbjørn Larsen

Dakota Norway’s  North American F-86K Sabre er kommet til Torp. Maskinen, som har stått som «gate guard» på Forsvarets flysamling på Gardermoen, ble behørig demontert og fraktet til Torp av ivrige entusiaster.

Nå skal flyet pusses opp før det «joiner» sine kollegaer på vår RNOAF fighter lineup utenfor Dakota terminalen.