I sammenheng med at to av våre mest aktive bidragsytere dessverre har gått bort denne vinteren og våren har styret i Dakota Norway, etter innspill fra DC-3 kaptein Stig Rune Håvardstun, besluttet å ha en markering til ære for Alf Egil og Kristian på flykroppen. Dakotaen vil bære denne markeringen hele sesongen 2011.

MINNE: Denne teksten til minne om to meget sentrale venner og støttespillere vil stå på Dakotaen denne sesongen.

 

Det ble også i forbindelse med Kristian sin begravelse gjort en overflygning av kirken med både Dakotanen og AT-6D Harvard LN-WNH i en «missing man» formasjon.

GRIPENDE: Dakotaen flyr over Sandar kirke under bisettelsen for Kristian Helgesen. Harvarden har brukket ut i en ”missing man” manøver, og synes dessverre ikke på grunn av de store trærne.