Vinnere av gavekort!

Disse er de heldige vinnerne:

Nicolas Bergsvåg
Truls Kalland
Øyvind Jonassen
Vegard Bergsten
Børge Brand.
Alle er eller vil bli kontaktet av styreleder Helge Hem.