Repetisjon og nye rutiner

GOD STUDIESTEMNING: Stig Rune Håvardstun i leksjon om sikkerhet. FOTO: Truls Kalland

Dakota Norways  operative leder, Stig Rune Håvardstun, gjennomførte i år som i fjor obligatorisk kurs for alle Dakota Norway’s bakkemannskap og turledere.

Rutinene for de som skal bistå med driften av flyet på bakken og i luften ble i fjor systematisert og nye prosedyrer ble innført.

DEMO: Stig Rune demonstrerer riktig påsetting av rorlås og plassering av brannslukkningsutstyr ombord. FOTO: Truls Kalland

Dette er i år rafinert og vidreutviklet til et bakkekurs på samme nivå som de komersielle flyselskapene kjører for sine ansatte.

Temaene fra i fjor ble repetert og diskutert, samt at det ble presentert noen nye rutiner for turledere som skal være med på flygning.

Alle deltagerne fikk også en drill i plassering av nødutstyr, nødutganger i flyet, og flyets utvendige «bekledning» som settes på når det flygingen avsluttes for kortere eller lengre perioder. Alle må kunne demonstrere bruk av nødutstyr og åpning av nødutganger .

IKKE BARE BARE: Det er ikke bare enkelt å komme seg ut. Det er et krav at alle på kurset kan dette. FOTO: Truls Kalland

Rundt 20 deltagere møtte påkurset i hangaren på  Torp. Kurset følges opp med en leksjon i brannvern og førstehjelp like før seongstart i mai.

Kurset ble betegnet som meget bra av deltagerne, det var god stemning, mange spørsmål, innspill og ideer til forbedring av det å operere et 70 år gammelt fly.

Stor takk til Stig Rune Håvardstun som er innitiativtager og som gjennomfører et meget profft opplegg som bidrar til å opprettholde og styrke flysikkerheten i Stiftelsen.

FOTO: Truls Kalland

FOTO: Truls Kalland

FOTO: Truls Kalland

FOTO: Truls KallandFOTO: Truls Kalland