Medlemsturer

Møt opp og bli med og se Vestfold fra lav høyde!

I tillegg finnes mange spennende turer i sommersesongen. Fullstendig program for 2011-sesongen finner du under Turprogram på menyen!

Dakota Norway kan bare fly med medlemmer, og den første turen inkluderer derfor gratis medlemskap.

Turpåmelding ved fremmøte på Dakota Terminal – ingen forhåndsbestilling for onsdagsturer.

Noe ventetid må påregnes ved Dakota Terminal, som har utmerket utsikt over flyplassen. Forfriskninger og souvenirer kan kjøpes. Vi har 19 seter på hver tur, og flyr som oftest flere turer avhengig av hvor mange som vil å fly med oss den aktuelle dagen. Det kan komme oppdateringer/endringer, så sjekk turprogrammet før du skal fly med oss!

Stiftelsen Dakota Norway holder flyhistorie levende! DC-3 som flytype fløy første gang for 76 år siden, 17.desember 1935, på dagen 32 år etter brødrene Wright gjennomførte sin første flyvning!

All inntekt går til drift og vedlikehold for å kunne holde Norges eneste DC-3 «Dakota» i luften. De medlemmene som arbeider med drift og vedlikehold av flyet, rundturer og andre arrangementer, gjør dette på dugnadsbasis.

Forutsetning for flygning

For at en medlemsflygning skal gjennomføres må det være tilstrekkelig med påmeldte.

Onsdagsflygninger – førstemann til mølla prinsippet. Vi flyr så lenge det er medlemmer.

Turflygninger – Booking skjer til den oppsatte turleder. Informasjon om dette finnes i turkalenderen. Noen medlemsturer krever personnummer og passinformasjon. Det vil også bli spurt om mobilnummer, slik at du kan bli informert om endringer.

Noen medlemsflygninger blir fort fulle. Her blir det mulig å sette seg på venteliste hos respektive turleder.

Vi vil påminne om at ingen i stiftelsen mottar noe form for godtgjørelse for sitt arbeid. Turledere, piloter, mekanikere, booking og aktive medlemmer gjør at du skal kunne oppleve å fly med Norges eneste flygende DC-3.

Stiftelsen tar forbehold om kansellering grunnet vær og tekniske hendelser.

Informasjon angående turer

Turer, endringer, innstillinger og annen relevant informasjon vil publisere på denne siden.

Booking

Onsdagsflygninger:

Førstemann til mølla prinsippet. Vi flyr så lenge det er medlemmer. Oppmøte på Sandefjord Lufthavn, Torp ved Dakota terminalen for registrering. Boking crew vil være tilgjengelig fra klokken 1630. I skoleferien vil vi starte noe tidligere med booking crew tilgjengelig fra klokken 1500.

Turflygninger:

Booking skjer til den oppsatte turleder. Informasjon om dette finnes i turkalenderen. Noen medlemsturer krever personnummer og passinformasjon. Det vil også bli spurt om mobilnummer, slik at du kan bli informert om endringer.

Noen medlemsflygninger blir fort fulle. Her blir det mulig å sette seg på venteliste hos respektive turleder.

Betalningdscn3298

Onsdagsflygninger:

Vi tar både kort og kontant

Medlemsturer:

Betales etter avtale med turleder.

Hva inngår i prisen?

Informasjon om hva prisen inneholder skal komme frem av turprogrammet. Dersom det ikke står noe spesifikt inngår kun flyturen fra A til B, inkludert skatter og avgifter.

Avbooking

Dersom du ikke vil delta på booket tur skal dette skje minst 14 dager før avreise. Innbetalt sum vil da bli refundert i sin helhet. Avbookning innenfor 14 dager gir ikke refusjon.

Forsikringer

Passasjerer og fly er fullforsikret. Dette inkluderer forsikring for passasjerulykke og tredjemannsansvar etter gjeldende myndighetskrav.

Kansellering grunnet teknisk

Dersom turen kanselleres på flyets hjemmebase (Sandefjord Lufthavn, Torp) før turens begynnelse vil kostnad for turen refunderes.

Dersom flyet får tekniske problemer på en annen flyplass vil ikke stiftelsen kunne bekoste medlemmenes hjemreise. Denne må derfor ordnes og bekostes av den enkelte medlem. Stiftelsen vil selvfølgelig søke å hjelpe alle medlemmer som ikke kommer seg hjem.

Kansellering grunnet vær eller andre årsaker utenfor stiftelsens kontroll.

Dersom turen kanselleres på flyets hjemmebase (Sandefjord Lufthavn, Torp) før turens begynnelse vil kostnad for turen refunderes.

Dersom flyet grunnet vær eller andre forhold, ikke kan lande på oppsatt flyplass, men må lande på alternativ flyplass, vil ikke stiftelsen kunne bekoste medlemmenes hjemreise. Det kan heller ikke refunderes evt. hotell som var booket på destinasjon eller andre forhåndsbetalte arrangementer. Alternativ reise og overnatting må derfor ordnes og bekostes av den enkelte medlem. Stiftelsen vil selvfølgelig søke å hjelpe alle medlemmer som ikke kommer seg hjem.

Hvem får fly med oss?

Alle som skal ut å fly med oss må ha et gyldig medlemskap i Dakota Norway. Barn under 12 år må være i følge av en voksen. Medlemskap i stiftelsen kan kjøpes før turen.

Baggasje

Medlemmer som flyr med stiftelsen på turer fra A til B, får ha med seg 1 stk baggasje på max 6 kg. Det anbefales derfor å bruke en lett bag til bagasjen. Denne vektbegrensningen er lavere enn hva som gjelder når du ellers reiser med fly og henger sammen med begrensninger i LN-WND’s lastekapasitet.

Innsjekk og registrering

Innsjekk skjer, dersom ikke annet er oppgitt i turprogrammet, i Dakota Terminalen på Torp. Oppmøte er senest 1 time før oppsatt avgangstid.