Magne Holst til minne.

TIL MINNE: Et aktivt medlem har gått bort- FOTO: Bacher

Vårt aktive medlem Magne Holst er død i en alder av 70 år.
Magne var født i Drammen i 5. desember 1947 og vokste opp på Hokksund der den lokale flyplassen tidlig ble en magnet for den flyinteresserte ungdommen.
Han var blant de mange «nye» som de to siste årene engasjerte seg med stor iver og interesse i Dakota Norways virksomhet. Etter noen besøk på Torp i 2016 kom han for alvor med i virksomheten i 2017 og var med på det årlige bakke- og kabinkurset våren 2018. Han møtte frem fem lørdager på rad sist vinter og ytte sin skjerv i den årlige sølvpussen av flyet.

For Magne var det ikke nødvendig med noen ABC-opplæring omkring flytypen og flyet Dakota Norway opererer. Han var levende interessert i fly- og krigshistorie og veteranfly, og hadde en rekke besøk på Duxford bak seg gjennom mange år.
Han oppsøkte en rekker sentrale steder i Europa hvor krigen hadde satt sine historiske spor, og var meget belest om de nevnte temaene.

Magne tok flysertifikat av klasse A og B som det den gangen het, hos Thor Solberg Aviation flyskole på Jarlsberg på 60-tallet. B-sertifikatet tok han ut i 1968, fikk også sin utsjekk på sjøfly, og instruktør-sertifikat som var vanlig blant nyutdannede piloter.
Han fikk jobb i Solheimfly, men brukte også fra 1970 mye av sin fritid i Drammen flyklubb på Hokksund. Her var han både slepeflyger for seilfly, og instruktør. Han logget dermed et betydelig antall flytimer på Piper Cub, samt Cessna 180 og 185 på ski og flottører, samt Cessna 206, vesentlig med løft av fallskjermhoppere.
På 70-tallet var det en utfordring å være pilot med sikker jobb i luftfartens mange små flyselskap. Magne begynte etter hvert som langtransportsjåfør, og dette ble hans yrkesvei frem til han pensjonerte seg høsten 2017.
Han ble i fyr og flamme da hans mange-årige venn og tidligere flyelev, John Inge Bacher trakk ham med i virksomheten rundt Dakotaen.
De to hadde et langvarig og nært vennskap siden 1970, og Bacher forteller med stor ydmykhet hvordan Holst med egne hender bygget en 40 fots Colin Archer-skøyte på 4,5 år som han sjøsatte i 1994 og seilte i 12 år.
Magne var også en venn av veteranfly-entusiasten Kenneth Aarkvisla på Hokksund og hadde flere turer i Kennets Yak 52.
Denne sommeren hadde han nok en gang planlagt en tur til veteranfly-mekkaet Duxford, denne gangen med Dakotaen. Og han hadde som et av sommerens øvrige mål å få en baksetetur i Harvard.
Mål det altså aldri skulle bli noe av
Våre medfølende tanker går til Magnes etterlatte familie, to barn og barnebarn.