Hele familien som publikum

Tekst og bilder: Martin Nilsen
HØY FEIRING: Merete Degerstrøm spennes inn i Harvard av Per Øivind Borgen for en høy-tidsstemt feiring av 40-årsdagen. FOTO: Martin Nilsen

Merete Degerstrøm (40) fra Tønsberg hadde ønsket seg F-16-tur i 40-årsgave. Men det er jo umulig å oppnå, så en snartenkt mann og barn ga henne tur med den aldrende jageren Harvard i stedet.

Onsdag 24. juli ble gaven tatt i bruk, og mens Merete fløy med Morten Andreassen i Harvard, var mann, tre barn og hennes foreldre alle passasjerer ombord i Dakotaen og fra den kunne de alle følge jubilantens flukt på nært hold der de tidvis fløy formasjon og tidsvis fløy aerobatic.

Dette var heftig, gliser Merete etter turen og hennes minste datter syntes flyet mamma fløy med så mye kulere ut enn det store flyet hun selv hadde vært med.