Flyvask i bilder

FOTO: Randi Andersen

HØYT NED: Dagfinn sørger for godt løft med en ren vinge. FOTO: Randi Andersen

FOTO: Randi Andersen

FOTO: Randi Andersen

FOTO: Randi Andersen

FOTO: Randi Andersen