Feilen er funnet!!

Tekst: Martin Nilsen
ERFARING PÅ BOK: Clive Edwards (t.v.) og Gordon Gray slapper av etter endt jobb på Torp og viser oss scarp-boken med noen  av arbeidene de har gjort med veteranfly over hele verden - en imponerende samling av erfaring som kom oss til gode denne gangen. FOTO: Martin Nilsen

ERFARING PÅ BOK: Clive Edwards (t.v.) og Gordon Gray slapper av etter endt jobb på Torp og viser oss scarp-boken med noen av arbeidene de har gjort med veteranfly over hele verden – en imponerende samling av erfaring som kom oss til gode denne gangen. FOTO: Martin Nilsen

Clive Edwards fra Edwards Brothers Aviation – en av verdens fremst eksperter på DC 3 og 1830-motorer,  og hans assistent Gordon Grey,  jobbet ti timer på Torp tirsdag og onsdag før de med stor grad av sikkerthet kunne slå fast hvor feilen lå – i girboksen på den tilsendte nye motoren.

De dro hjem onsdag ettermiddag til England, men kommer tilbake så snart en ny girboks er levert fra USA, slik at de kan montere den.

– Heldigvis har jeg vært borti tilsvarende feil tidligere, den er meget sjelden forekommende. Men Gunnar har meget god teknisk innsikt. Det har hatt stor betydning for at vi fant feilen, sa Clive Edwards før han dro hjem onsdag.

SYNDEREN: Girboksen er montert ned og ligger nå foran Dak-en i hangaren i påvente av en ny boks fra motorleverandøren. FOTO: Martin Nilsen

SYNDEREN: Girboksen er montert ned og ligger nå foran Dak-en i hangaren i påvente av en ny boks fra motorleverandøren.
FOTO: Martin Nilsen

Vi overlater til teknisk koordinator Gunnar Arnekleiv å forklare de tekniske sidene ved feilen:

– Teknikerne tok ut en ”standpipe” innvendig i propell akslingen og inspiserte den samt sjekket at pakningene som skal være der var på plass – alt var ok. Etter dette sjekket de trykket fra featherpump med en ”pressure gauge” som vi fikk tilsendt fra motorleverandør – trykket var ok.

– I samråd med teknisk sjef og motorleverandør demonterte de reduksjonsgirboksen og inspiserte denne. Det ble ikke funnet noen sprekker i rørene innvendig, men det er svært begrenset hvor mye man ser uten å ta fra hverandre drev og demontere propellakslingen. Det kunne skimtes en pakning som så ut til å ligge i klem. Videre ble en av de gamle reduksjonsgirboksene grundig renset og montert opp på motoren hvorpå det ble gjennomført en ny feather check. Feather prosedyren fungerte da som den skal og vi mener at vi med 100% sikkerhet kan dokumentere at feilen ligger innvendig i reduksjonsgirboksen.

IKKE BRA: Inni er de like, men det er utenpå, som Harald Heide Steen jr, en gang så presist formulerte det. Men inni denne er det no` grums… FOTO: Martin Nilsen

IKKE BRA: Inni er de like, men det er utenpå, som Harald Heide Steen jr, en gang så presist formulerte det. Men inni denne er det no` grums… FOTO: Martin Nilsen

– Jeg kontaktet selger av motoren og orienterte han om at vi har gjort alle tiltakene han har bedt om og hvilke funn som er gjort. Dette var nødvendig for å unngå å ta ned motoren og sende den tilbake. Selger venter nå på en ny girboks som han sender så raskt som overhodet mulig. Clive har sagt seg villig til å komme tilbake for å montere girboksen når den kommer.

– Motorleverandøren lover å levere ny girboks så snart det er praktisk mulig.

– Det virker nå som om vi kan ha løst problemet. Stor takk til Tom L Nielsen og teknikerne Svein Devik, Olav Hagen og Harry Andersen  som har stått på gjennom hele sommeren og aldri sier nei, sier Arnekleiv.

FAKTA:

Feather-sjekk: Propellbladene på Dakotaen skal kantstilles for å motvirke en vindmølle-effekt på bladene som kan føre til sterkt vridning av flyet dersom en motor skulle stanse i luften.  Feather-sjekk er en sjekk at feathering systemet virker.  Flyet kan flyes på en motor, men det forutsetter at den stansede motoren kan «feathres» – at bladene kantstilles. Uten at dette fungerer – er ikke flyet luftdyktig.