F-5B No. 69-7136

Til innvolverte parter

Som flygesjef / operativ leder i DakotaNorway har jeg ikke vært innvolvert i den prosessen rundt først tildelelse av F-5B og dernest retur av samme flyet. Dakota Norway driver Norges eneste Dc-3 samt en stk Harvard. Disse to flyene er de eneste flyene vi opererer. En sidegren av Dakota

Norway er å ta vare på historien for framtiden. Her har vi 1 F-104 Starfighter, 1 F-86 Sabre Jet, 1 F-84 Thunderjet, 1 RF-84 Thunderflash, samt det vi trodde var en stk F-5B. Vi er samtidig i en prosess hvor det ser ut som at vi skal greie å skaffe 1 Vampire. I vår organisasjon er alle som vil være med velkommen til å delta / bidra.

Det er med stor forundring at jeg først registrerer at Flo tildeler oss 1 F-5 med no 69-7136 for deretter å ta i fra oss samme flyet. Jeg skriver denne mail i håp om at det finnes noen som er i stand til å revurdere dette standpunktet. Det er faktisk aldri for sent til å snu. I end of user som Thorbjørn Larsen har skrevet under så går det helt klart fram at dette flyet kun skal stilles ut. Jeg har hørt i fra flere hold at Flo eller personer tilknyttet forsvaret på andre måter har trodd eller mistenkt oss for å prøve å få dette flyet i luften. Hvis det er dette som er utgangspunktet for at flyet taes i fra oss, så blir jeg skremt. Det har aldri vært diskutert eller vurdert i fra Dakota Norway sin side å få dette flyet i luften.

– Vi har skrevet under på at dette flyet kun skal stilles ut, taes vare på.

– Vi ville ikke hatt økonomi til å operere dette flyet selv om vi hadde fått tillatelse.

– Flyet har ikke motorer.

– OM DET SKULLE HA VÆRT AKTUELLT, så er det fortsatt forsvaret som eier flyet og som måtte ha gitt tillatelse til dette.

De andre flyene vi har i vår utstilling er det forsvaret som eier. Vi tar bare vare på de. Jeg kan og fortelle en ting. Vi er rett og slett ‘ drit god ‘ på å ta vare på de. Alle fly er blitt malt, satt nye dekaler på, lagret inne i oppvarmet hangar. RF-84 Thunderflash’en som i sin tid landet på Torp ble i løpet av mange og 20 år ødelagt. den ble flyttet med hjullaster, skutt på og lagret ute. Forsvaret tildelte oss dette flyet nærmest i forundring over at vi ville ha det. Se på det i dag! Det skinner og representerer en del av Norges historie. Og det er nettopp det dette handler om. Etter Flysamlingene i Bodø, Oslo og Stavanger så har vi greid med begrensede midler å få denne samlingen opp å stå. Dette til stor glede for alle som besøker oss.

Å gi dette flyet til Spania nærmest bare for å bli ‘ kvitt et problem ‘ når det først er tildelt oss, da er det i mine øyne mangel på fornuft. Spesielt hvis det er riktig at det er basert på frykten for at vi ved en senere anledning skal ha flyet i luften.

Jeg vil bli imponert hvis noen nå kan stoppe denne prossesen ved rett og slett tenke fornuftig og revurdere tidligere beslutninger. Forsvaret vil også bli en taper i dette da de mister et fly ut i fra en fin Norsk flysamling.

Med Vennlig hilsen

Stig-Rune Håvardstun

Flyvesjef Dakota Norway

Tlf: 95714661