En stor innsats!

Det er gjennom hele vinteren vært gjort en fenomenal innsats blant det frivillige tekniske personellet til Stiftelsen. I tillegg til ordinært  vedlikehold har det blitt utført noen viktige og tunge vedlikeholdsoppgaver.

Hele høyre vinge har vært montert av og inspisert. (les egen artikkel i medlemsbladet) Alle gummi slanger og koblinger på begge motorer og bensintanker har blitt demontert og det har blitt produsert nye. I cockpit har det blitt montert 2 nye radioer i tillegg til at fler instrumenter har vært utmontert og overhalt.

En vellykket oppstart!

Etter å ha skiftet mange komponenter og slanger var det med stor spenning at det igjen skulle gjøres oppstart og testing av motorene før sesongen tirsdag 26.04. Motorene startet som vanlig villig og bare noen bagateller gjenstår og fikse etter en vellykket oppstart etter vinterens vedlikehold. Det som nå gjenstår er å få på plass cowlinger, feilrette en liten instrumentfeil og kjøre motorene på nytt med full belastning.

Når vedlikeholdet er på plass vil Luftfartstilsynet (NCAA) komme på inspeksjon i hangaren for å lukke noen avvik vi fikk på inspeksjon før jul. Når denne er bestått vil vi få utstedt nytt luftdyktighetsbevis og sesongen kan settes i gang!

Det planlegges pilot trening og testflygning fredag 06.05 så alt skal være klappet og klart til sesongstart søndag 8 mai!

Det våres rundt terminalen.

Også rundt vår nye og flotte terminal gjøres det klart til storinnrykk før sesongen! Vi ønsker med dette alle velkommen til nok en ny sesong 🙂