Dystert kulturminne beskues fra Dakota’en

Tekst: Martin Nilsen
TYSK KART: Tysk kart fra krigen over fortet på Bolerne.

TYSK KART: Tysk kart fra krigen over fortet på Bolerne.

Militære kjøretøyers historiske forening har helge-samling på Torp kommende helg, 8-10. mai. De har bedt om å bli fløyet over noen av kulturminnene som knyttes til 2. verdenskrig, blant annet Oscarsborg, Horten og Mellom Bolærne.

Den sist nevnt, en øy i Nøtterøy-skjærgården, har et særlig dystert kulturminne i form av en tidligere sovjetisk krigskirkegård. Tyskerne hadde en rekke sovjetiske krigsfanger på øya.
Rådgiver og arkeolog i Kulturarv, Vestfold fylkeskommune, Cathrine Stangebye Engebretsen, sier at stedet var en ren dødsleir. I regi av Arbeidslivets kultur-seilas, hadde hun et foredrag om krigsminnene i Vestfold for Sandefjord lufthavns ansatte 30. mai. Alle fangene som ble holdt under umenneskelige forhold på Mellom Bolæren under krigen, fikk tuberkulose.
Hele fangeleieren ble brent i 1945 av hensyn til smittefaren etter at fra Mil-org og Røde Kors hadde erfart de grusomme forholdene. 28 fanger var begravet i en bukt på øya, men under Den kalde krigen ble gravene i 1953 åpnet og de avdøde ble flyttet til Tønsberg kirkegård. Frykten for spionasje var stor og sovjetere som under påskudd av å ville besøke krigsgravene kunne komme tett på Bolæren kystfort, førte til at gravene ble tømt i største stillhet.
Under arkeologiske utgravninger på den gamle kirkegården, har man funnet rester som gjør at spørsmålet stilles: Er dette fortsatt en gravplass ? En ny info-tavle om leiren og forholdene kommer snart på plass.
Slik så gravstedet på BOLERNE I 1945: Mellom Bolæren ut i 1945. FOTO: Fotograf ukjent

Slik så gravstedet på BOLERNE I 1945: Mellom Bolæren ut i 1945. FOTO: Fotograf ukjent

BOLÆRNE I DAG: Slik ser gravplassen ut i dag. FOTO: Cahrine S. Engebertsen, Kulturarv

BOLÆRNE I DAG: Slik ser gravplassen ut i dag. FOTO: Cahrine S. Engebertsen, Kulturarv