Dekktrøbbel

DEKKTRØBBEL: Flyet står på jekker i hangaren i påvente av reservedeler fra USA

Etter nærmere undersøkelser av flyet fra vår tekniske avdeling, ble det i tillegg til skader på slangen også funnet skader på dekket som følge av punkteringen. Dette gjør at det også må byttes dekk.

Etter hektisk arbeid fra Stiftelsens formann, Gunnar Arnekleiv, har det blitt sporet opp og bestilt dekk fra USA. Dekket ankommer Torp 31.05 og vil umiddelbart bli påmontert felg og ny slange.

Flyet forventes å være luftdyktig innen neste onsdagsflygning.

Dessverre blir helgens arrangementer rammet, men medlemmene skal vite at det har blitt jobbet intenst med fler løsninger for å redde helgens flyvning.

En av løsningene var å låne dekk og felg fra vår Svenske søster forening, Flygande Veteraner. De har også jobbet hardt med å prøve å hjelpe oss, men til ingen nytte. Svenskene hadde både felg med dekk og slange på lager, som de mer enn villig ønsket å låne oss. Etter nærmere undersøkelser av «parts manual’s» viser det seg at LN-WND har «heavy duty landing gear», noe Svenskene ikke har på sin C-47. Dette betyr i praksis at våre hjulakslinger har en grovere dimensjon og at vi av den grunn ikke får benyttet C-47 felger.

Igjen takker vi våre Svenske venner for all hjelp og innsats i denne saken!