Dakota Terminal (Departure/Arrivals)

Hvor finner du oss?

MIDLERTIDIG KJØRERUTE!

Den første delen av denne flysesongen må du finne deg i å kjøre til Torp via gamle E18 fra Tassebekk krysset dersom du kommer nordfra.

Veivesenet bygger ny E18 forbi Torp, og har nå stengt den vanlige avkjørselen til Torp ved Fokserød, i hvert fall ut mai måned.

Veivesenet har skiltet den midlertidige omkjøringen dårlig, de har kun satt en liten tynn rød strek over Torp-avkjøringen på den store blå info-tavlen et par kilometer før Fokserød og et rødt skilt for midlertidig vei akkurat der avkjøringen er.

Altså: Ta av E 18 nordfra ved Tassebekk krysset, kjør under E 18 og ta til høyre i rundkjøringen ved Stålpartner slik at du kan kjøre gamle E 18 sørover til rundkjøringen hvor du kan ta av til Torp.
Skulle du misse på dette, må du kjørte helt til Sandefjordavkjøringen og inn på E18 nordover mot Fokserød igjen.
Hvis du kommer sørfra er kjøremønstert som vanlig ( inntil Statens vegvesen finner på noe nytt, så følg med på skiltene langs veien)

Se kart her med markert vei her…..

Medlemsflygning på onsdager og andre turer har oppmøte ved Dakota Norways terminal. Vi holder nå til i bygget til høyre for Lufthavnvakta.Du finner oss ved å kjøre til venstre fra Torpveien ved Kontrolltårnet (ikke kjør til flyterminalen), og følg så Hangarveien og Vatakerveien opp til Lufthavnvakta. Det blir satt opp midlertidig merking ved veien. Se bilde under.

Se Dakota Norway Terminal (Departures/Arrivals DC-3) i et større

Parkering ved Dakota terminal:

Parkering skjer på høyre side av veien før Lufthavnvakta på Torp.

Se oppmerking i bilde under.