Bilder fra opplevelsesdagen

FOTO: Stig Rune Håvardstun

FOTO: Stig Rune Håvardstun

FOTO: Stig Rune Håvardstun

FOTO: Stig Rune Håvardstun

FOTO: Stig Rune Håvardstun

BRANNMANN: Barna fikk prøve seg som brannmann. God å ha en pappa støttende bak. FOTO: Stig Rune Håvardstun

FOTO: Stig Rune Håvardstun

FOTO: Stig Rune Håvardstun

FOTO: Stig Rune Håvardstun

FOTO: Stig Rune Håvardstun

FOTO: Stig Rune Håvardstun