Baard Løken ny leder

Tekst og Foto: Martin Nilsen

SCENESKIFTE: Baard Løken (t.h.) takker for tilliten og takker Helge for innsatsen som leder det siste året. FOTO: Martin Nilsen

Baard Løken ble valgt som ny styreleder i Dakota Norways venneforening under årsmøtet på Holmestrand hotell lørdag 29. mars.

Baaard har vært nestleder det siste året, og byttet nå verv med Helge Hem som har en travel tilværesle som skolesjef på pilotutdannelsen under Universitetet i Tromsø, og sine mange gjøremål for Dakotaen. Helge fortsetter som nestleder og økonomi ansvarlig.

Baard er pensjonert SAS-kaptein og en av Dakota Norways aktive piloter. Han bor i Åsgårdstrand og har tidligere fløyet jagerfly, Seaking og UH 1 B i Forsvaret, samt helikopter i det sivile markedet før han begynte i SAS i 1987.

Baard takket for tilliten og overrakte en blomsterhislen til avtroppende formann Helge.

ÆRES DEN SOM ÆRES BØR: Jørn Gude fikk styrets hedersutmerkelse for sin innsats for Dakota Norway. FOTO: Martin Nilsen

Men før møtet var kommet til dette punktet hadde Helge Hem overrakt et flott Dakota-maleri til det aktive og positive medlemmet Jørn Gude som fikk styrets første hederspris, en institusjon som fikk sin premiere på årsmøtet og som i følge Hem vil bli delt ut med høyst ujevne mellomrom.

Utover sin ivrige innsats i driften av Dakotaen, har Jørn Gude skjenket venneforeningen en hjertestarter som han har kjøpt på eget initiativ.

Den fullstendig årsmelding og regnskap blir om kort tid lagt ut på denne hjemmesiden.