Årsmøtet 2015

STYRET: Helge Hem (stående) redegjør for den økonomiske situasjonen. Fra venstre på styrebordet: Martin Nilsen, Gunnar Arnekleiv, Tore Hansen, Stig Rune Håvardstun, Helge Hem, Baard Løken og Randi Andersen. FOTO: Truls Kalland

STYRET: Helge Hem (stående) redegjør for den økonomiske situasjonen. Fra venstre på styrebordet: Martin Nilsen, Gunnar Arnekleiv, Tore Hansen, Stig Rune Håvardstun, Helge Hem, Baard Løken og Randi Andersen.
FOTO: Truls Kalland

Årsmøtet i Dakotaens venner ble avviklet i Holmestrand lørdag 11. april med bra deltagelse. 50 medlemmer hadde møtt frem, og årsmøtet ble effektivt ledet og gjenomført av nestleder Helge Hem som også er økonomiansvarlig og kunne legge frem et samlet overskudd på ca 376.000 for både venneforeningen og stiftelsen.

Dette var en solid forbedring fra fjoråret som gikk med over 200.000 i underskudd.
Baard Løken ble gjenvalgt som formann, og Dagfinn Eriksen kom inn som varamann i styret etter Nina Konow som hadde bedt om avløsning. For øvrig er styrets sammensetning som det var i fjor.
TAKKET: Halvor Gude takket på vegne av sin avdøde bror Jørn for Dakotamaleriet Jørn skulle ha mottatt i fjor. FOTO: Truls Kalland

TAKKET: Halvor Gude takket på vegne av sin avdøde bror Jørn for Dakotamaleriet Jørn skulle ha mottatt i fjor.
FOTO: Truls Kalland

Helge Hem ovverrakte ved møtets begynnelse fjorårets hedersutmerkelse som da ble tildelt Jørn Gude. Jørn gikk dessverre så alt for tidlig bort i mars i år, og maleriet som utgjør prisen ble mottatt på hans vegne av hans bror Halvor.

Halvor Gude takket for gaven med å si noen ord om hvor stor pris Jørn hadde satt på miljøet rundt Dakotaen som opptok en stor del av hans liv utenom jobben.
Etter årsmøtet var det i år et foredrag om operasjonen av de to de Havilland Vampires som eies og flys av Kenneth Aarkvisla og Per G. Strømmen. Det var sistnevnte som redegjorde for gleder og utfordringer med å operere to aldrende jetfly, og han avsluttet med noen spektakulære videoer fra flyoppvisninger.