Årets andre Dakota-flygning ble gjennomført søndag 9. juni på Torp.

Det ble en fullsatt tur med fornøyde passasjerer. De ivrigste møtte opp allerede klokken 9 om morgenen, bo-bil-gjester fra Lillehammer som hadde tilbragt helgen i Sandefjord, og som til sin store begeistring lørdag kveld fant ut at de kunne fly veteran-fly på søndag.

@ Vi kommer tilbake, var deres hilsen etter turen.

16. juni står ikke på flyprogrammet i medlemsbladet som nå er sendt ut. En planlagt tur til Sola airshow måtte avlyses på grunn av lav deltagelse. Derfor blir det vanlig rundflyging fra Torp søndag 16. juni klokken 12.00. Vi flyr så lenge det er interesserte nok som møter frem, men har måttet sette en økonomisk grense, hvilket fordrer minst 15 passasjerer for at turen kan være økonomisk forsvarlig.